با اقدام جهادی شورای اسلامی بخش خاوران;

مسیر تردد اهالی روستای سنگتراشان به چهلقز هموار شد

به همت شورای اسلامی بخش خاوران پروژه اجرای زیر سازی و جدول کشی و روکش آسفالت معبر ارتباطی چهلقز به سنگتراشان به پایان رسید.

علی صالحی رئیس شورای اسلامی بخش خاوران در این خصوص اظهار داشت؛ بنابر درخواست اهالی محترم و شورای اسلامی و دهیاری این دو روستا و همان طور که قول داده بودیم در کمترین زمان ممکن این پروژه به اتمام رسید و مورد بهره برداری عموم قرار گرفت.

وی افزود : از همکاری جناب آقای اکبری سرپرست محترم بخشداری خاوران ، همکاران و اعضای محترم شورای بخش خاوران در خصوص اجرای این پروژه تشکر و قدردانی می کنم.

صالحی تاکید کرد : شورای اسلامی بخش با رویکرد عمرانی همچنان در راستای حل مشکلات روستاهای بخش خاوران حرکت خواهد کرد.