پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز از سال ۹۵ با هدف اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای شهر قیامدشت و بخش خاوران از توابع شهرستان ری شروع به فعالیت نمود.

 

مدیر مسئول این پایگاه آقای مظاهر ابراهیمی از فعالان رسانه ای بخش خاوران می باشد.