مجوز اولین پایگاه خبری شهر قیامدشت و بخش خاوران صادر شد

هیات نظارت بر مطبوعات با صدور مجوز برای قیامدشت نیوز موافقت کرد.

اعضای هیات نظارت بر مطبوعات با درخواست مجوز پایگاه خبری قیامدشت‌نیوز به مدیر مسئولی و صاحب‌امتیازی مظاهرابراهیمی موافقت به عمل آورد.

بر اساس این گزارش، هیات نظارت بر مطبوعات در آخرین جلسه خود در روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ با صدور مجوز برای پایگاه خبری تحلیلی (قیامدشت نیوز) به مدیر مسئولی و صاحب‌امتیازی مظاهر ابراهیمی موافقت به عمل آورد.

پایگاه خبری قیامدشت نیوز اولین پایگاه خبری شهر قیامدشت و بخش خاوران می باشد که توانست مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت نماید.

شایان ذکر است, مظاهر ابراهیمی فعال حوزه رسانه شهر قیامدشت و بخش خاوران ، مدیر مسئول پایگاه خبری صدای ری نیز می باشد.

وبسایت قیامدشت‌نیوز به نشانی QiamdashtNews.ir فعالیت خواهد نمود.