تقدیر دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای محمودآباد از مدیر پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز

نشست صميمى اعضاى شوراى اسلامى و دهيار محمودآباد با ابراهیمی مدیر پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز و بخش خاوران برگزار شد.

در این نشست سهیل فرج دهیار محمودآباد با قدردانی از زحمات مظاهر ابراهیمی ، نقش رسانه های بخش خاوران را بسیار مهم دانست و گفت ؛ خوشبختانه روستای محمودآباد توسط رسانه های بخش بخصوص قیامدشت نیوز بیشتر از گذشته شناخته شد که این کار، بسیار بزرگ و مهم می باشد.

اعضای شورای اسلامی روستای محمودآباد نیز از زحمات مدیر پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز تقدیر کردند.