تشکیل جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قیامدشت

کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قیامدشت با هدف بررسی اولیه لوایح ارسالی شهرداری قیامدشت تشکیل جلسه داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز ، در این جلسه که به ریاست حسین سبحانی و با حضور حسین فتحی و وحید خسروآبادی، اعضای این کمیسیون برگزار شد، مقرر گردید فهرست اموال منقول و غیر منقول شهرداری قیامدشت به این کمیسیون ارائه گردد.

همچنین در این جلسه مقرر شد فهرست هزینه و درآمد شهرداری قیامدشت و همچنین گزارش وضعیت و نحوه فعالیت های عمرانی در دست اجرای شهرداری، جهت بررسی و اعلام نظر اعضای شورا، به صورت فصلی به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قیامدشت ارسال گردد.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قیامدشت همچنین در جلسه بیست و چهارم تیرماه خود ضمن بررسی رزومه و تبادل نظر در خصوص گزینه های پیشنهادی موسسات حسابرسی جهت تعیین حسابرس قانونی این شورا، لایحه آیین نامه ارزش معاملاتی و تعیین عوارض صنایع واقع در حریم شهر قیامدشت را جهت بررسی بیشتر به جلسه بعدی کمیسیون موکول کردند.