کوره آجرپزی

۲۸مرداد
کوره پزخانه های خاموش محمودآباد بخش خاوران ، بلای جان روستاییان

کوره پزخانه های خاموش محمودآباد بخش خاوران ، بلای جان روستاییان

ایرنا نوشت ; نزدیک به ۷۰ سال از زمان ساخت کوره پزخانه های روستای محمودآباد بخش خاوران می گذرد، کارگاه های تولیدی که سال ها از زمان رکود آن سپری شده اما حضور حاشیه نشینان با ناهنجاری های اجتماعی، آن را به بلایی برای اهالی روستا و واحدهای صنعتی تبدیل کرده است.