کمک های مومنانه

۰۴دی
تهیه و توزیع ۵۰۰ بسته کمک های مومنانه توسط حوزه های بسیج ۳۳۷ و ۳۳۸ شهر قیامدشت+فیلم

تهیه و توزیع ۵۰۰ بسته کمک های مومنانه توسط حوزه های بسیج ۳۳۷ و ۳۳۸ شهر قیامدشت+فیلم

در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ۵۰۰ بسته کمک های مومنانه توسط حوزه های بسیج ۳۳۷ و ۳۳۸ شهر قیامدشت تهیه و توزیع گردید