قطعی برق

۱۵تیر
خاموشی ها تا اوایل مرداد ادامه دارد
جهانگیری اعلام کرد؛

خاموشی ها تا اوایل مرداد ادامه دارد

معاون اول رئیس جمهور حداکثر تا اوایل مردادماه بحران خاموشی برق خواهیم داشت، گفت: اطمینان می‌دهیم که برق جا‌های ضروری و مهم قطع نشده و نخواهد شد. وی افزود: در نشست فردای هیأت دولت وزیر نیرو فرمانده مقابله با خامموشی‌ها و اختیارات ویژه طبق اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی به او خواهیم داد.