گلایه امام جمعه قیامدشت از جمع آوری پل عابر پیاده مجتمع صنفی خاوران

امام جمعه بخش خاوران (قیامدشت) : هفته گذشته پل عابر پیاده مجتمع صنفی خاوران که محل تردد کارگران شریف و پرسنل این مجتمع است برداشته شد.

حجت الاسلام والمسلمین امیری گفت : خیلی از شهروندان محترم قیامدشت در این مجتمع مشغول بکارند و برای تردد با مشکل روبرو شدند. امیدواریم هر چه زودتر این پل نصب شود تا نگرانی مردم رفع شود.

پل عابر پیاده مجتمع صنفی خاوران به دستور استاندار تهران و توسط راهداری شهرستان پاکدشت جهت ادامه پروژه کمربندی پاکدشت برچیده شد و تا به امروز تصمیمی برای نصب پل مجدد پل در نقطه ای دیگر گرفته نشده است.