پلمب کشتارگاه طیور در بخش خاوران بعلت نقص در سیستم فاضلاب

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری گفت: یک واحد کشتارگاه طیور در بخش خاوران به علت نقص در عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب پلمب شد.

زهره عبادتی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری اظهار داشت: پس از صدور ۲ مرحله اخطاریه زیست محیطی به این کشتارگاه طیور نسبت به اصلاح سیستم فاضلاب، این واحد پلمب و صاحبان آن به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه صاحبان این واحدها برخی از پساب و خونابه‌های آلوده را در اطراف کشتارگاه تخلیه می‌کردند، افزود: این کشتارگاه به علت نقص در عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب و رعایت نکردن مسائل زیست محیطی موجب آلودگی منابع آب و خاک منطقه شده بود.

عبادتی تصریح کرد: از مهمترین شاخص‌های آلودگی فاضلاب این صنایع بالا بودن میزان آلاینده‌های میکروبی بوده که در صورت تصفیه ناقص، با ورود به محیط‌های پذیرنده موجب آلودگی میکروبی و بیولوژیکی محیط می‌شوند.