بخشدار خاوران ؛

پایش تصویری جز اولویت های ویژه بخش خاوران است

بخشدار خاوران گفت : هیچ مولفه ای بهتر از امنیت یک جامعه نیست.

اسماعیل شعبانزاده در جلسه بررسی مشکلات اجرای طرح پایش تصویری در بخش خاوران و شهر قیامدشت اظهار داشت : بحث پایش تصویری جزء اولویت های ویژه سطح کشور و همچنین بخش خاوران می باشد و با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات ما در حوزه امنیتی رفع خواهد شد.

وی افزود : مطمئناً در یک جامعه امنیت وجود نداشته باشد ، مردم از لحاظ روانی در آرامش نخواهند بود.

بخشدار خاوران تصریح کرد : یکی از ستون های نظام اسلامی امنیت می باشد و در همین راستا اقدامات بسیار خوبی در سطح بخش خاوران صورت گرفته است.

شعبانزاده در پایان تاکید نمود : تمام دهیاران هدفشان این باشد که طرح پایش تصویری هر چه سریعتر در روستاهای بخش خاوران اجرایی شود چرا که فعلا در اولویت می باشد و هیچ مولفه ای بهتر از امنیت یک جامعه نیست.

در این جلسه ، معاون مدیر کل اطلاعات جنوب استان تهران ، رییس اداره حراست فرمانداری شهرستان ری ، مسئول سیاسی انتظامی بخشداری خاوران ، مسئول حراست شهرداری قیامدشت ، نماینده شرکت ناظر بر طرح و دهیاران روستاهای بخش خاوران حضور داشتند.