سید تقی موسوی:

نمایشگاه دائمی کارآفرینی در مسیر جاده های ترانزیتی شهرستان ری ایجاد می شود

رییس کارگروه فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهرستان ری ازایجادنمایشگاه دایمی در مسیرجاده های ترانزیتی این شهرستان به منظور کارآفرینی خبرداد.

 

سیدتقی موسوی با اعلام این خبربه تشریح مصوبات کارگروه فرهنگی دومین سمینار نقش شوراها درتوسعه شهرستان ری پرداخت و گفت: بررسی کمبود مدارس، برپایی هفته فرهنگی و رفع ضعف آموزش درحوزه مسایل فرهنگی از جمله مصوبات این کارگروه بود.
این عضو شورای اسلامی شهر قیامدشت، بررسی و احیاء زیست شبانه، ایجاد مرکز فرهنگی در روستاها و آموزش اعضای شوراهای اسلامی را از دیگر مصوبات کارگروه فرهنگی واجتماعی برشمرد و اظهار داشت: به زودی دوره های آموزش خانواده برای ۳۰ درصد از جمعیت شهرستان ری برگزار و روانشناسان و مشاوران خانواده به آموزش خانواده ها بویژه جوانان خواهند پرداخت.
دومین سمینار نقش شوراها در توسعه شهرستان ری با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس ،اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، فرماندار ری و معاونین وی، بخشداران، شهرداران،اعضای شوراهای اسلامی شهر، روستا و بخش های شهرستان ری برگزار شد.