مشکلات ترافیکی قیامدشت همچنان گریبان‌گیر رانندگان و اهالی

مشکلات ترافیکی شهر قیامدشت با توجه به افزایش جمعیت آن و نبود پلیس راهور به یک معضل جدی تبدیل شده است.

#قیامدشت_نیوز ؛ نزدیک به دو سال پیش بود که با یکطرفه شدن خیابانهای ولیعصر(عج) جنوبی و شهید بهشتی جنوبی شاهد کم شدن مشکلات ترافیکی در این دو خیابان بودیم ولی کافی نبود و دلیل آن هم به نبود پلیس راهور برمیگردد.

بعد از مستقل شدن شهر قیامدشت اعضای شورای شهر در اقدامی احساسی ، طرح یکطرفه شدن این دو خیابان را حذف کردند و گفتند بعد از بازگشایی خیابان ولیعصر (عج) این طرح دوباره اجرا خواهد شد!

انتهای خیابان ولیعصر (عج) بعد از سالها انتظار و به همت شهرداری و شورای شهر قیامدشت بازگشایی شد ولی همچنان شاهد گره ترافیکی در قیامدشت هستیم و تصمیمی بر یکطرفه شدن این‌خیابان‌ نیز گرفته نشده است !

نبود پلیس راهور نیز از مهمترین دغدغه های مردم شهر قیامدشت می باشد که متاسفانه پیگیریها در این زمینه جدی نیست و عدم‌ نبود پلیس راهور باعث شده است شاهد بی قانونی های متعدد برخی رانندگان در این شهر باشیم که در برخی موارد حوادث ناگوار را در پی داشته است !

آیا مسئولین شهر تصمیمی برای مشکلات ترافیکی قیامدشت گرفته اند ؟ چرا پلیس راهور بعد از نزدیک به دو سال از مستقل شدن قیامدشت از استقرار در این شهر خودداری می کند ؟

امیدواریم‌ مسئولین ذیربط برای ترافیک این شهر زیبا فکری بکنند تا شهروندان بین مشکلات زیاد اقتصادی لااقل دغدغه ی ترافیک را نداشته باشند.