مزایای سواد رسانه‌ای چیست؟

به گزارش ایلنا، در جامعه امروزی انسان برای به دست آوردن اطلاعات نیاز به سواد رسانه‌ای دارد. سواد رسانه‌ای می‌تواند به مخاطبان رسانه‌ها بیاموزد که از یک مصرف‌کننده محض خارج شده و به صورتی فعالانه در جریان انتقال اطلاعات قرار گیرند که در نهایت به نفع آنان باشد.

سواد رسانه‌ای با مجهز کردن مخاطب به دانش تجزیه، تحلیل و ارزیابی اطلاعات، نوعی مصون‌سازی را رقم می‌زند. در واقع مخاطبانی که از دانش رسانه‌ای برخوردارند در مواجهه با رسانه‌ها آزادی عمل و استقلال بیشتری دارند.سواد رسانه‌ای به مخاطبان کمک می‌کند تا چگونگی ایجاد پیام‌های رسانه‌ای را درک کنند و آنچه رسانه‌ها می‌خواهند به آن‌ها القا کنند را تشخیص دهند.

همچنین مخاطبان با بهره‌مندی از سواد رسانه‌ای می‌توانند تعصبات و اطلاعات غلط و دروغ‌های رسانه‌ای را متوجه شوند، قسمت‌هایی که کتمان می‌شود را کشف و پیام‌های رسانه‌ای را بر اساس تجربیات، باورها و ارزش‌هایشان ارزیابی کنند. از همه مهم‌تر اینکه در یک فضای سالم، مخاطبان قادرند تا پیام‌های رسانه‌ای خود را طراحی، ایجاد و توزیع کنند.