مدرسه امام رضا(ع) قیامدشت با حضور فرماندار ری افتتاح شد

مدرسه امام رضا(ع) قیامدشت که توسط شهرداری قیامدشت احداث شده است به طور رسمی با حضور حسین توکلی معاون استاندار فرماندار ویژه شهرستان ری و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.

این مدرسه طبق آخرین استانداردهای وزارت آموزش و پرورش و در زمینی به مساحت ۲۷۰۰ متر و با زیربنای ۱۶۰۰ متر در ۲ طبقه احداث شده است.

اعتبار تملک زمین این پروژه و احداث آن بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال بوده که توسط شهرداری و شورای شهر قیامدشت در راستای برقراری عدالت آموزشی در نقاط مختلف شهر تامین گردیده است.

مدرسه امام رضا(ع) در طول یکسال توسط شهرداری قیامدشت و با نظارت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان تهران احداث شده و سرانه آموزشی در قیامدشت را تا حدودی افزایش خواهد داد.