وعده فرمانده پلیس راه :

فعالیتهای پلیس راه قیامدشت توسعه می یابد

جلسه بررسی مشکلات و معضلات ترافیکی شهر قیامدشت با حضور رییس و اعضای شورای اسلامی شهر، معاون بخشدار،معاون شهردار و فرمانده پلیس راه پاکدشت در شورای اسلامی شهر قیامدشت برگزار شد.

در این جلسه پس از اظهارات اعضای جلسه و بیان دغدغه های ترافیکی شهروندان قیامدشت،سرگرد محمد علی مرادی، فرمانده پلیس راه تهران،پاکدشت خطاب به نمایندگان پارلمان شهری وعده داد: مشکلات ترافیکی شهر قیامدشت را با استقرار نیرو و امکانات برطرف خواهیم نمود و درصدد هستیم تا ایستگاه پلیس راه را به پاسگاه ارتقاء دهیم.

وی افزود: در برنامه ریزی های جدید، استقرار مراکز معاینه فنی و صدور گواهینامه در شهر قیامدشت نیز در حال پیگیری است.

وی همچنین تاکید کرد حضور پلیس در تقاطع ها و معابر شهر قیامدشت بهتر از گذشته اجرایی خواهد شد و ما خدمتگزار مردم و شهر قیامدشت هستیم.

وی اظهار داشت: تا هفته ناجا، شهروندان شهر قیامدشت شاهد تغییرات محسوسی در حوزه ترافیکی شهر خواهند بود.