فرماندار ری: شهروندان فاقد پرونده سلامت برای واکسیناسیون در سامانه خودارزیابی بیماری کرونا ثبت نام کنند

فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: سامانه خودارزیابی بیماری کرونا به نشانی http://salamat.gov.ir از امروز ۱۸ اردیبهشت راه اندازی شده و برای واکسیناسیون علیه کرونا ضرورت دارد شهروندانی که فاقد پرونده سلامت در مراکز، پایگاه ها و خانه های بهداشت هستند در این سامانه ثبت نام کنند تا از طریق پیامک از زمان و مکان واکسیناسیون خود مطلع شوند.

حسین توکلی کجانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: طرح واکسیناسیون علیه کرونا براساس گروه بندی سنی اعلامی از سوی وزارت بهداشت در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در حال اجرا بوده و مراقبین سلامت جهت تزریق واکسن، به افراد دارای پرونده سلامت بصورت تلفنی یا پیامکی اطلاع رسانی می کنند.

معاون استاندار تهران افزود: سامانه خودارزیابی بیماری کرونا به نشانی http://salamat.gov.ir از امروز ۱۸ اردیبهشت راه اندازی شده و برای واکسیناسیون علیه کرونا ضرورت دارد شهروندانی که فاقد پرونده سلامت در مراکز، پایگاه ها و خانه های بهداشت هستند در این سامانه ثبت نام کنند تا از طریق پیامک از زمان و مکان واکسیناسیون خود مطلع شوند.