غبارروبی مزار شهدای دفاع مقدس در روستاهای لپه زنک و قاسم آباد تهرانچی

بمناسبت هفته دولت مزار شهدای دفاع مقدس در روستاهای لپه زنک و قاسم آباد تهرانچی غبارروبی و عطرافشانی شد.

مراسم غبارروبی مزار شهدای دفاع مقدس در روستاهای قاسم آباد تهرانچی و لپه زنک با حضور امام جمعه بخش خاوران، بخشدار خاوران، مسئول حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس بخش خاوران، رئیس اداره ورزش و جوانان بخش خاوران، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای قاسم آباد تهرانچی بمناسبت هفته دفاع مقدس برگزار گردید.