صدور مجوز توسط اداره صنعت و معدن شهرستان پاکدشت در بخش خاوران ممنوع است

سرپرست بخشداری خاوران گفت : اداره صنعت و معدن شهرستان پاکدشت حق صدور هیچ گونه مجوزی را در بخش خاوران ندارد.

هوشنگ اکبری اظهار داشت : در جلسه ای که امروز با حضور رئیس شورای اسلامی بخش خاوران و اعضای شورای اسلامی روستای عباس آباد علاقبند داشتیم متوجه شدیم که برخی از واحدهای تولیدی در محدوده روستای عباس آباد جهت اخذ مجوز به اداره صنعت و معدن شهرستان پاکدشت مراجعه می کنند که این کار ممنوع بوده و باید مجوز را از اتحادیه مربوطه در شهرستان ری اخذ نمایند و در همین راستا مکاتبات و اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

وی افزود : همچنین در این جلسه مقرر گردید با واحدهای عرضه مرغ در روستای عباس آباد علاقبند که مرغ را گران‌تر از قیمت مصوب به فروش می رسانند برخورد قانونی شود.

اکبری در خصوص وضعیت دهیار روستای عباس آباد علاقبند نیز گفت : متاسفانه تا به امروز دهیار روستای عباس آباد علاقبند توسط اعضای شورای اسلامی این روستا معرفی نشده که این کار خلاف قانون بوده و باید سریعاً طی چند روز آینده دهیار جدید روستای عباس‌ آباد علاقبند معرفی شود.