شورای شهر قیامدشت با واگذاری زمین برای ساخت درمانگاه تخصصی موافقت کرد

اعضای شورای اسلامی شهر قیامدشت به اتفاق آرا با واگذاری و جانمایی قطعه زمینی برای ساخت درمانگاه تخصصی در این شهر موافقت کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر قیامدشت در آخرین نشست خود با ۱۵ لایحه شهرداری موافقت کرد.

در چهل و دومین‌جلسه پارلمان شهری قیامدشت که به ریاست وحید خسروآبادی و با حضور یوسف عصمتی، محمد حقی و حسین سبحانی برگزار شد، اصلاح و تجمیع کد طرح های ایجاد سامانه های هوشمند نظارتی، نحوه واگذاری پروژه های عمرانی شهرداری در سال جاری و تجلیل از معلمان شهر قیامدشت به مناسبت روز معلم مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین جانمایی و واگذاری یک قطعه زمین به منظور احداث و تأسیس درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی و تصویب نرخ پیشنهادی خدمات شهری اتباع و مهاجرین خارجی در سال ۱۴۰۱ از دیگر مصوبات این جلسه شورای اسلامی شهر قیامدشت بود.

براساس این گزارش، بررسی و تصویب تعداد دیگری از پیشنهادات شهرداری قیامدشت در خصوص کمک و مساعدت به حوزه های مقاومت بسیج و تعدادی از نهادهای شهر قیامدشت از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود.