شهر قیامدشت و روستاهای بخش خاوران بزودی پایش تصویری می شوند

شهرداری قیامدشت و دهیاریهای بخش خاوران مکلف به اجراء و نصب سامانه پایش تصویری شدند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری خاوران ، جلسه نصب سامانه پایش تصویری به ریاست علی روح اللهی معاون بخشدار خاوران و با حضور دهیاران ، مدیر حراست شهرداری قیامدشت ، جانشین سرکلانتری نهم شهرری ، رئیس کلانتری ۱۷۴ قیامدشت ، نمایندگانی از فرمانداری ری و رئیس اداره مخابرات قیامدشت در سالن جلسات بخشداری خاوران برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید شهرداری قیامدشت و دهیاری های تابعه بخش خاوران با کارشناسی و مشاوره متخصصین این حوزه ، بزودی سامانه پایش تصویری در شهر قیامدشت و روستاهای بخش خاوران را نصب نمایند .