شروع پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان امیر قدیمی روستای محمودآباد بخش خاوران

پروژه زیر سازی و آسفالت خیابان قدیمی محمودآباد با پیگیری های بخشداری خاوران آغاز شد.

این پروژه با همکاری شورای اسلامی بخش خاوران و واحدهای تولیدی واقع در این خیابان با اعتباری نزدیک به یک میلیارد تومان انجام خواهد شد. نزدیک به ۶۰ واحد تولیدی در این خیابان مستقر می باشند.
شایان ذکر است ،روزگذشته هوشنگ اکبری بخشدار خاوران به همراه دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای محمودآباد از این پروژه بازدید نمودند.