شبکه آب آشامیدنی شهر قیامدشت اصلاح‌ و توسعه می یابد

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر قیامدشت و معاون شهردار این شهر با مدیرعامل و تعدادی از مدیران شرکت آب و فاضلاب ناحیه ۶ تهران( شهرری) در محل دفتر مدیرعامل این شرکت برگزار شد.

در این نشست وحید خسروآبادی، حسین سبحانی و سیدتقی موسوی اعضای شورای اسلامی شهر و منصور زارعی معاون شهردار قیامدشت حضور داشتند.

حقیقی،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرری از اختصاص مبلغ ۲۰۰میلیارد ریال اعتبار در جهت اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی شهر قیامدشت خبر داد و گفت: این اعتبار در دو مرحله به شهر قیامدشت در جهت اهداف تعیین شده تخصیص خواهد یافت.