سرپرست جدید بخشداری خاوران منصوب شد

بنا به پیشنهاد حسین توکلی کجانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و با حکم محسن منصوری استاندار تهران، هوشنگ اکبری بعنوان سرپرست بخشداری خاوران شهرستان ری منصوب شد.

اکبری از نیروهای باسابقه شهرری و با مدرک کارشناسی، دارای سوابق شغلی متعدد در حوزه های سیاسی و اجتماعی است.