سخنرانی رئیس شورای اسلامی شهرستان ری در نماز جمعه قیامدشت + فیلم

جعفر شربیانی رئیس شورای اسلامی شهرستان ری سخنران نماز جمعه قیامدشت بود.

گزارشی از حضور وی را در ویدئوی زیر ببینید