دیدار جمعی از مسئولین با خانواده مرحوم علی مقیمی قهرمان این روزهای قیامدشت

جمعی از مسئولین قیامدشت با حضور در منزل پدر مرحوم علی مقیمی جوان قیامدشتی که اعضای بدنش را اهدا کردند حضور یافتند.

در این دیدار که امام جمعه بخش خاوران، سرپرست بخشداری خاوران، رئیس شورای اسلامی بخش خاوران، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قیامدشت و فرماندهان بسیج شهر حضور داشتند ، ضمن تسلیت به خانواده مرحوم مقیمی ، اهدای اعضای بدن این جوان ناکام توسط خانواده وی را تحسین نموده و با اهدای لوحی از اقدام زیبا و ارزشمند این خانواده تجلیل نمودند.

علی مقیمی قهرمان این روزهای قیامدشت هفته گذشته به دلیل نامشخص به کما رفت و مرگ مغزی شد و خانواده وی در اقدامی ارزشمند ، اعضای بدن این جوان عزیز قیامدشتی را اهدا نموده و به چندین نفر جان دوباره بخشیدند.