دوچرخه سواری آقای شهردار به مناسبت روز هوای پاک

به مناسبت روز هوای پاک، شهردار قیامدشت به همراه رییس پلیس راه و تعدادی از مدیران شهرداری قیامدشت، مسیر دوچرخه سواری بوستان زیتون را رکاب زدند.

حسین ترکاشوند به همراه سرگرد ارسلان کاظمی و مدیران شهرداری قیامدشت سپس در جمع کودکان حاضر در بوستان زیتون حضور یافته و در یک فضای صمیمانه با آنان گفتگو کردند.

اجرای شعرهای کودکان در خصوص هوای پاک و مقابله با آلودگی هوا و همچنین اجرای تمرینات نمایشی درخصوص مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله برنامه های حاشیه ای روز هوای پاک امسال در شهر قیامدشت بود.