دستور ویژه رئیس حوزه قضایی بخش خاوران جهت پیگیری علت برداشتن پل عابر پیاده بزرگراه امام رضا(ع) روبروی مجتمع صنعتی خاوران

کشاورزی رئیس حوزه قضایی بخش خاوران طی مکاتبه ای با استانداری تهران و اداره کل راهداری استان تهران علت برداشتن پل عابر واقع در بزرگراه امام رضا(ع)، روبروی مجتمع صنفی خاوران را خواستار شد.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران در این مکاتبه عنوان نمود؛ باتوجه به اینکه برداشتن پل عابر پیاده در آدرس فوق باعث ترافیک سنگین در بزرگراه و همچنین احتمال خسارت جانی و مالی برای عابرین را در پی خواهد داشت، در صورت هرگونه بروز خسارت در این خصوص با متولیان امر برخورد قانونی خواهد شد.