در خواست شهروند برای توزیع گوشت دولتی پس از واریز یارانه

قیامدشت نیوز پل ارتباطی مردم با مسئولان بخش خاوران و شهر قیامدشت

سلام

اگه میشه به گوش مسئولین برسونین گوشت ومرغ تنظیم بازار رو بیشتر توی روزهای بعداز پرداخت یارانه بزارن که مردم پول دستشون باشه بتونن بخرن