حمایت ویژه از تولیدکنندگان و صنعتگران بخش صنعتی خاوران یکی از ضروریات است

فرماندار ویژه شهرستان ری با سرپرست بخشداری ، رئیس شورای بخش خاوران و روسای شورای اسلامی روستاهای این بخش دیدار کرد.

حمید زمانی در این دیدار ضمن استماع گزارشات و نظرات حاضرین بر لزوم ارتقاء سطح خدمات رسانی در شهرها و روستاهای تابعه بخش خاوران تأکید کرد و گفت: مدیریت صحیح منابع و لزوم توجه و حمایت ویژه از تولیدکنندگان و صنعتگران با توجه به ماهیت صنعتی بخش خاوران میبایست یکی از مهمترین برنامه های مجموعه بخشداری و شورای بخش در سال جاری قرار بگیرد.

زمانی همچنین لزوم توجه بیشتر به موضوع مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی را یکی دیگر از مهمترین امور جاری در سطح بخش دانست که می بایست با همکاری جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های متولی در حفظ و صیانت از منابع طبیعی و تضییع حقوق عامه تلاش گردد.