توصیه رئیس شورای اسلامی شهر قیامدشت در خصوص رعایت الزامات HSE در طرح ها

رئیس شورای اسلامی شهر قیامدشت خواستار تهیه پیوست های اجتماعی در طرح ها و پروژه های شهرستان ری شد.

 

حسین فتحی که در کارگروه تخصصی عمران و زیربنایی دومین‌ سمینار نقش شوراها در توسعه شهرستان ری سخن می گفت، با اشاره به زلزله خیز بودن این شهرستان بر رعایت پیش بینی و ایجاد زیرساخت های لازم در جهت مقابله با زلزله تاکید کرد و افزود: پروژه های عمرانی بایستی با طرح توجیهی مناسب و نیاز منطقه همراه باشد.

رعایت الزامات HSE “ایمنی، بهداشت و محیط زیست” از دیگر نکاتی بود که رییس شورای اسلامی شهر قیامدشت در جهت نگهداشت مطلوب شهرها و توسعه شهرستان ری بر آن صحه گذارد.
فتحی در این کمیسیون که معاون عمرانی فرمانداری، شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهر و روستاهای شهرستان ری حضور داشتند، بر کاهش و حذف فاصله تصمیم گیری تا اجرا تاکید