تعطیلی تنها کتابخانه عمومی شهر قیامدشت + ویدئو

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی قیامدشت به دلایل نامعلومی تعطیل است.

طی روزهای اخیر مخاطبین قیامدشت نیوز با ارسال پیام هایی از تعطیلی شیف بعدازظهر کتابخانه عمومی پروین اعتصامی قیامدشت گلایه داشتند اما متأسفانه این تعطیلی به این شیفت ختم نشده و کتابخانه کلا تعطیل شده است!

با این روند مدیریت نباید انتظار افزایش سرانه مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در قیامدشت باشیم.