تصویب و رفع برخی از مغایرت های طرح هادی روستاهای چهلقز و توتک

جلسه بررسی مغایرت های طرح هادی روستای توتک بخش خاوران در بنیاد مسکن استان تهران بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

در این جلسه که شعبانزاده بخشدار خاوران بصورت ویدئو کنفرانس حضور داشت ، مغایرت موجود در طرح هادی روستاهای چهلقز و توتک به تصویب رسید.

شعبانزاده بخشدار خاوران در خصوص این مصوبات اظهار داشت : در کمیته تصویب طرح هادی بنیاد مسکن استان تهران ، وضع موجود خیابان ۲۲ بهمن روستای چهلقز به تصویب رسید و همچنین مشکلات مالکین واقع در این خیابان نیز در خصوص مغایرت طرح هادی با وضع موجود و کاهش عرض معبر، رفع گردید.

وی افزود : همچنین در این جلسه ، کاهش حد نصاب تفکیک زمین در روستای توتک از ۲۷۰ مترمربع به ۱۶۰ مترمربع به تصویب رسید.

در این جلسه دهیار و رییس شورای اسلامی چهلقز ، دهیار توتک و مسئول سیاسی و انتظامی بخشداری خاوران نیز حضور داشتند.