تشکیل کارگروه سامانه حمل و نقل دانش آموزی سپند در شهرداری قیامدشت

جلسات کارگروه ماده ۱۸ سامانه پایش حمل و نقل دانش آموزی مدارس شهر قیامدشت (سامانه سپند) با حضور اعضای این کارگروه و با حضور مسئول شورای ترافیک شهرستان ری به ریاست منصور زارعی، معاون شهردار قیامدشت در شهرداری قیامدشت تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز : در این جلسه پس از بررسی موارد موردنظر کارگروه مقرر گردید برای کاهش هزینه های خانواده های دانش آموزان، شهرداری قیامدشت و اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری از دریافت قدرالسهم خود صرف نظر نموده و تنها پیمانکار طرح نسبت به دریافت حداقل کمیسیون جهت ساماندهی رانندگان اقدام نماید.

همچنین در این جلسه، نرخ پیشنهادی برای سرویس های سواری ۸۵ هزار تومان، ون ۶۰ هزار تومان و مینی بوس ۵۰ هزار تومان برای تصویب به شورای اسلامی شهر تعیین‌گردید.

آموزش رانندگان و اولیای دانش آموزان در مدارس شهر قیامدشت با حضور نماینده راهور و آموزش و پرورش درخصوص مزایای استفاده از ناوگان حمل و نقل سپند از دیگر مصوبات این کارگروه بود.