تجلیل مسئولین قیامدشت از ایثار خانواده متوفیان اهدا کننده اعضای بدن این شهر

جمعی از مسئولين قیامدشت بمناسبت روز ملی اهدای عضو با خانواده متوفیان اهدا کننده عضو بدن دیدار نمودند.

به گزارش قیامدشت نیوز ، همزمان با روز ملی اهدای عضو ، در اقدامی ارزشمند جمعی از مسئولین با حضور در منازل متوفیان اهدا کننده عضو بدن، از ایثار خانواده آنان تجلیل و برای آن مسافرین آسمانی طلب رحمت و مغفرت نمودند.