برگزاری چهارمین جلسه هماهنگی انتخابات ۱۴۰۰ در بخش خاوران

چهارمین جلسه هماهنگی انتخابات ۱۴۰۰ در بخشداری خاوران برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست اسماعیل شعبانزاده بخشدار خاوران برگزار گردید ، آخرین اقدامات صورت گرفته توسط کمیته های فرعی انتخابات بررسی و دستورات لازم صادر گردید.