برگزاری نشست مشورتی بخشدار خاوران با دهیاران بخش

نشست مشورتی هوشنگ اکبری بخشدار خاوران با دهیاران بخش خاوران با حضور صالحی رئیس شورای اسلامی بخش خاوران و رئیس شورای عشایری بخش خاوران برگزار گردید.

در این نشست در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به روستاها و عشایر بخش بحث و گفتگو شد.

همچنین مقرر گردید برنامه ریزی لازم جهت برگزاری جشنواره روز ملی روستا و عشایر در بخش خاوران صورت گیرد.