برگزاری جلسه هم اندیشی جهت مشخص شدن مرز بخش خاوران و قلعه نو

در این جلسه در خصوص مشخص نمودن دقیق مرز بخش خاوران و بخش قلعه نو در اراضی روستای کریم آباد و قاسم آباد تهرانچی تبادل نظر صورت پذیرفت.

جلسه هم اندیشی رسیدگی به امور مرزی بخش قلعه نو و خاوران با حضور بهرامی نژاد معاون سیاسی فرمانداری ویژه شهرستان ری، علیرضا صادقی بخشدار قلعه نو، شعبان زاده بخشدار خاوران و سایر مسئولین در محل بخشداری قلعه نو برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مشخص نمودن دقیق مرز بخش خاوران و بخش قلعه نو در اراضی روستای کریم آباد و قاسم آباد تهرانچی تبادل نظر صورت پذیرفت ومقرر شد عصر امروز بازدید میدانی و تحویل مرزها صورت پذیرد.