برگزاری اولین جلسه انتخابات ۱۴۰۰ در بخش خاوران

اولین جلسه هماهنگی انتخابات ۱۴۰۰ در بخش خاوران برگزار گردید.

اسماعیل شعبانزاده بخشدار خاوران در این جلسه با اشاره به اهمیت بالای انتخابات ۱۴۰۰ اظهار داشت : یکی از مهمترین اولویت ها برای انتخابات سال ۱۴۰۰ مشارکت حداکثری مردم می باشد که خوشبختانه شهر قیامدشت و روستاهای بخش خاوران نشان دادند همیشه در صحنه انتخابات حضور پرشوری داشته و خواهند داشت.

وی افزود : جناح بندی های سیاسی برای ما مهم نیست و چیزی که برای ما مهم بوده و است، برگزاری یک انتخابات سالم است چرا که آرای مردم نزد ما امانت می باشد و باید تمام تلاش خودمان را بکنیم تا امانتدار خوبی باشیم.

بخشدار خاوران تصریح کرد : باید همه دستگاهها برای برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات ۱۴۰۰ بسیج شوند تا مشکلی در این راستا نداشته باشیم.

در این جلسه که با حضور پرسنل بخشداری خاوران برگزار شد ، اعضای کمیته های مختلف انتخابات ۱۴۰۰ مشخص گردید.