بررسی لایحه متمم بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری قیامدشت در کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر

کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قیامدشت،لایحه پیشنهادی متمم بودجه سال جاری شهرداری این شهر را بررسی و برای تایید نهایی به صحن شورا ارسال کرد.

حسین سبحانی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قیامدشت با اعلام این مطلب افزود: این کمیسیون در سه جلسه متوالی به بررسی متمم بودجه با حضور اعضای این کمیسیون و همچنین معاون شهردار و مدیر مالی شهرداری پرداخت.
وی افزود: با توجه به تملک اراضی ضلع شرقی شهر قیامدشت تحت عنوان طرح بازگشایی خیابان شهید باهنر که با افزایش اعتبارات همراه بود، بودجه امسال این شهر به ۸۴۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
به گفته سبحانی، از این میزان بودجه اختصاص یافته، مبلغ ۱۸۵ میلیون ریال در سرفصل اعتبارات اجرایی و مابقی بودجه در بخش عمران هزینه خواهدشد .
این عضو شورای اسلامی شهر قیامدشت اظهار امیدواری کرد با اختصاص بودجه مناسب و اجرای طرح های عمرانی در ضلع شرقی، رضایت شهروندان ساکن این منطقه نیز بیش از پیش تامین گردد.