بررسی عملکرد مالی سال گذشته شهرداری قیامدشت در کمیسون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قیامدشت صبح امروز به ریاست حسین سبحانی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز در این جلسه که حسین فتحی و وحید خسروآبادی، دیگر اعضای این کمیسیون نیز حضور داشتند، عملکرد مالی و بودجه سال گذشته شهرداری قیامدشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پیشنهاد حذف عوارض حق بهره برداری از کاربری های غیر مرتبط و اختصاص میزان بودجه باقیمانده سال گذشته به سال جاری نیز از جمله مصوبات این کمیسیون بود که برای تصویب نهایی به صحن علنی شورای اسلامی شهر قیامدشت رفت.
در این جلسه که معاون شهردار و مدیر امور مالی شهرداری قیامدشت نیز حضور داشتند، از عملکرد مالی و اجرایی شهرداری قیامدشت درسال گذشته تقدیر شد.