بخشدار خاوران ؛

با هرگونه تبعیض در بخش خاوران باید برخورد شود

شعبانزاده بر همکاری همه جانبه ی مجموعه های مدیریتی بخش خاوران تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری خاوران ، اسماعیل شعبانزاده بخشدار خاوران در مراسم معارفه رئیس جدید حوزه قضایی بخش خاوران ضمن تبریک انتصاب آقای دکتر یاری از زحمات آقای دکتر اجاقلو تشکر نمود و گفت ؛ طی این چند هفته ای که از حضور بنده در بخش خاوران می گذرد شاهد همکاری بسیار خوب حوزه قضایی بخش خاوران و در راس آن آقای دکتر اجاقلو با سایر ادارات بودیم.

وی خدمت به مردم را اولویت ادارات این بخش دانست و افزود ؛ همه ما از جمله بخشداری خاوران ، شهرداری قیامدشت و حوزه قضایی بخش خاران باید در کنار هم برای خدمت به مردم از تمام ظرفیت های خود استفاده کنیم تا مردم از ما راضی باشند.

بخشدار خاوران تصریح کرد ؛ ریاست جدید حوزه قضایی بخش خاوران باید با هرگونه تبعیض در شهر قیامدشت و بخش خاوران برخورد جدی نمایند تا شاهد عدالت اجتماعی در این بخش باشیم.