بازدید جمعی از مسئولین از وضعیت راههای مواصلاتی بخش خاوران

بخشدار خاوران به همراه رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ری از وضعیت راههای مواصلاتی بخش خاوران بازدید نمود.

هوشنگ اکبری بخشدار خاوران با همراهی زمانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ری، صالحی رئیس شورای اسلامی بخش خاوران و روح اللهی مسئول سیاسی انتظامی بخشداری خاوران از وضعیت تعدادی از راههای موصلاتی بخش خاوران دیدن نمودند..

بازدید از پروژه آسفالت جاده روستای توتک، وضعیت جاده روستای چهلقز و محور امام رضا(ع) از جمله این بازدیدها بود.

همچنین محل نصب تابلوهای خیر مقدم به مسافران به حوزه سرزمینی شهرستان ری در ورودی های بخش خاوران مشخص و طی روزهای آینده این تابلوها نصب خواهد شد.