بازدید بخشدار خاوران از پروژه احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای محمودآباد

بخشدار خاوران از آخرین روند پروژه احداث مدرسه ۱۲ کلاسه خیر ساز پورکاشانی روستای محمودآباد بازدید نمود.

هوشنگ اکبری بخشدار خاوران از آخرین روند پروژه احداث مدرسه ۱۲ کلاسه خیر ساز پورکاشانی روستای محمودآباد بازدید نمود. این مدرسه توسط خیر مدرسه ساز با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان در حال احداث می باشد. دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای محمودآباد و مسئول سیاسی انتظامی بخشداری خاوران در این بازدید حضور داشتند.