گامی دیگر در جهت حل معضلات ترافیکی؛

ایجاد کمربند شرقی شهر با اجرای امتداد خیابان شهید باهنر تا خیابان شهدای قیامدشت

با هدف ایجاد کمربندی شرقی و امتداد خیابان شهید باهنر تا شهدای قیامدشت ، طرح تملک اراضی خیابان کوهسار اجرا می شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیامدشت،حسین ترکاشوند شهردار قیامدشت با اعلام این مطلب اظهارداشت: به استناد ماده ۸ لایحه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها املاک واقع درطرح اصلاحی و تعریض خیابان کوهسار حد فاصل خیابان شهدای قیامدشت وباهنر را به موجب مجوز شورای اسلامی شهر طبق طرح مصوب خریداری و تملک خواهیم کرد.

وی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ، مالکین ، زارعین و سایر ذینفعان املاک واقع درطرح دعوت کرد ظرف مدت یکماه با ارائه اسناد مالکانه و حقوق مکتسبه جهت واگذاری املاک واقع درطرح به واحد ‌حـقوقی ‌واملاک ‌شهـرداری قیامدشت مراجعه نمایند.

ترکاشوند اظهار امیدواری کرد طرح تملک خیابان کوهسارهمانندطرح بازگشایی خیابان ولیعصر (عج) ، آرامش ورفاه شهروندان را بدنبال داشته باشد.