اوضاع نابسامان مسکن در قیامدشت!

افزایش سرسام آور اجاره ها در قیامدشت در سایه غفلت نهادهای مربوطه !

این روزها اگر‌ چرخی در بنگاه‌های قیامدشت بزنید و دنبال خانه باشید با این جمله روبر خواهید شد ” هیچی نداریم ” !

بدلیل کرونا و افزایش جمعیت قیامدشت ، مستاجرها سعی می کنند به هر نحوی شده تمدید کنند چرا که خانه ای در قیامدشت یافت نمی شود !

متاسفانه قیمت اجاره بها در قیامدشت آنقدر بالا رفته که اکثر مستاجرها دیگر توان پرداخت آن را ندارند و یا مجبور به گرفتن خانه کلنگی هستند و یا باید دنبال خانه در خارج از قیامدشت باشند !

دلایل افزایش اجاره بها زیاد است و مهمترین آن ، #تورم افسار گسیخته‌ی حاکم بر کشور است که بدلیل بی تدبیری های دولت باعث افزایش قیمت ها از جمله اجاره بها شده است !

امیدواریم نهادهای مربوطه از جمله اتحادیه مشاورین املاک بر سقف تعیین شده نرخ ها نظارت شدیدتری داشته باشند و هم اینکه صاحب خانه ها نیز رحمی بر مستاجرانی بکنند که شب را با ترس اجاره خانه صبح می کنند.