انتصاب دهیار جدید روستای چهلقز

سید مرتضی میرنژاد رسماً به عنوان دهیار روستای چهلقز منصوب شد.

طی جلسه ای با حضور هوشنگ اکبری سرپرست بخشداری خاوران ، رئیس شورای اسلامی بخش خاوران ، جمعی از مدیران بخشداری، اعضای شورای اسلامی روستای چهلقز ، فرمانده پایگاه بسیج و امام جماعت روستای چهلقز ، حکم انتصاب دهیار روستای چهلقز توسط سرپرست بخشداری خاوران در محل این دهیاری اعطا گردید و از زحمات خانم طلوع پور سرپرست این دهیاری تجلیل بعمل آمد.