انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی بخش خاوران /صالحی پارسا رئیس شد

پس از روی کار آمدن اعضای جدید شوراهای اسلامی روستاهای بخش خاوران ، اعضای شورای اسلامی بخش خاوران نیز مشخص گردید.

به گزارش پایگاه خبری قیامدشت نیوز ، در جلسه انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی بخش خاوران که با حضور اسماعیل شعبانزاده بخشدار خاوران، اعضای هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات برگزار شد، آقایان محمدصادق سیری (لپه‌زنک)، علی صالحی پارسا (چهلقز) ، حامد بازگلی (عشایری) ، خیرعلی الوند (توتک) و محسن رمضانی (قاسم‌آباد‌تهرانچی) به عنوان اعضای جدید شورای اسلامی بخش خاوران انتخاب شدند.

در این جلسه، علی صالحی پارسا به عنوان رییس جدید شورای اسلامی بخش خاوران انتخاب گردید.

همچنین محمدصادق سیری نائب رئیس، محسن رمضانی خزانه دار و خیرعلی الوند به عنوان نماینده شورای اسلامی بخش خاوران در شورای اسلامی شهرستان ری معرفی شدند.

شایان ذکر است در پایان جلسه بخشدار خاوران از زحمات اعضای هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات بخش خاوران با اهدای لوحی تقدیر و تشکر نمود.