اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش خاوران انتخاب شدند

جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخش خاوران با حضور معتمدین شهر قیامدشت و بخش خاوران برگزار شد.

جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ در بخش خاوران با حضور ۲۵ نفر از معتمدین بخش خاوران ، بخشدار خاوران ، رییس حوزه قضایی بخش خاوران ، نماینده اداره ثبت احوال و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات بخش خاوران برگزار شد.

در این جلسه پس از برگزاری انتخابات اعضای ذیل به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی بخش خاوران انتخاب گردیدند؛


۱- حجت اله عرب
۲- محمد جواد نائب پاشا
۳- رضا زیرکی
۴- علی نوری
۵- اکبر سعیدی
۶- یاسر روحانی
۷- فرهاد خداوردی