اختصاص اعتبارات عمرانی از سوی دولت به شهرداری قیامدشت

شهردار قیامدشت از اختصاص مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل عوارض ارزش افزوده به شهرقیامدشت توسط دولت یازدهم خبرداد و گفت: با کمک فرمانداری ری و مساعدت استانداری تهران در سال گذشته توانستیم این اعتبار را جذب و صرف امور عمرانی شهر کنیم.

حسین ترکاشوند به خبرنگاران گفت: شهر قیامدشت از نظر زیر ساخت امکانات در رنج بسر میبرد که با استقرار شورای شهر و شهرداری توانستیم در جهت رفع این مشکلات گام های اساسی برداریم.
شهردار قیامدشت اظهار امیدواری کرد با کمکهاي فرماندار جدید شهرستان ری، دكتر اسماعيلی راد این اعتبارات در سال جاری نیز به شهر قیامدشت اختصاص یابد تا مشکلات مردم شهر قیامدشت به حداقل رسیده و رفع گردد.